HRAM SV.BESREBRENIKA I ČUDOTVORCA KOZME I DAMJANA - PLEŠ

HRAM SV.BESREBRENIKA I ČUDOTVORCA KOZME I DAMJANA - PLEŠ

Lokacija: Aleksandrovac Župski
Kategorija Verski objekti

Hram.