APOTEKA BOR

APOTEKA BOR

Lokacija: Bor i Majdanpek
Kategorija Apoteke, farmacije, lekovi

Apoteka Bor, državna je ustanova koja se bavi izdavanjem i spravljanjem lekova po recepturi te prodajom lekova, pomoćnih lekovitih sredstava i kozmetičkih preparata. Osnovana je oktobra 1998. godine i prvobitni naziv je bio Apotekarska Ustanova Bor. Primarna delatnost Apoteke Bor može se opisati kao javni servis u službi zdrastvene zaštite građana Borskog okruga. Apoteka Bor sa svojih 24 apoteka najveći je snabdevač lekovima i pomoćnim lekovitim sredstvima u Borskom okrugu. Trajno opredeljenje Apoteke Bor je obavljanje farmaceutske delatnosti prema zahtevima Dobre Apotekarske Prakse i savremena poslovna organizacija prema standardima sistema kvaliteta za postizanje krajnjeg cilja - zadovoljstva korisnika! Osnivac Apoteke Bor je SO Bor. Apoteka Bor u svom sastavu ima 19 apoteka koje pokrivaju četiri opštine Borskog okruga: Bor, Negotin, Majdanpek i Kladovo. Apoteka Bor pokriva celokupan Borski okrug u sistemu farmaceutske delatnosti, odnosno primarne zdravstvene zaštite stanovništva. Apoteka Bor vrši snabdevanje građana lekovima koji se izdaju na recept, lekovima koji se prodaju bez recepta, biljnim i dijetetskim preparatima, medicinskim sredstvima i preparatima za negu lica i tela. Posmatrano sa stanovišta potrebe za farmaceutskim preparatima Apoteka Bor susreće se u svom radu sa pojačanim pritiskom lokalnog stanovištva. Razloge ovog treba prvenstveno tražiti u beloj kugi koja je primetna u celom regionu, ali i činjenici da je teritorija Borskog okruga uglavnom naseljena starijim stanovništvom i da je starosna struktura prilično nepovoljna. Upravo iz tih razloga Apoteka Bor se poslednjih godina trudila da osavremeni svoje poslovanje kako bi mogla da izađe u susret pojacanoj potrebi za farmaceutskim proizvodima koja vlada u okrugu. Pored povećanja broja apoteka, ustanova je uradila mnogo i na povecanju efikasnosti svog poslovanja uvodenjem jedinstvenog informacionog sistema na teritoriji ceolog okruga. Svi ovi napori jasno pokazuju opredeljenost Apoteke Bor da  ustanovi dobru apotekarsku praksu, uspostavi nove kriterijume kvaliteta svojih usluga prema gradanstvu i zatrži mesto lidera u snabdevanju stanovništva neophodnim farmaceutskim preparatima. Farmaceutski kadar u apotekama Apoteke Bor strucno je obucen, ljubazan i profesionalan. Srednjorocni cilj razvoja Apoteka Bor je dostizanje jednog višeg nivoa organizacije i dostizanje medunarodnih standarda poslovanje u oblasti farmaceutske prakse.  Danas Apoteka Bor ima 140 zaposlenih od cega je: 

- Diplomiranih farmaceuta specijalista - 6
- Diplomiranih farmaceuta - 27
- Farmaceutskih tehnicara - 59
- Nemedicinskih radnika - 47