Dom zdravlja Blok 44

Dom zdravlja Blok 44

Lokacija: Novi Beograd
Kategorija Domovi zdravlja

Dom zdravlja - Nehruova 153, Blok 44, Novi Beograd

RADNO VREME:
od 7h do 20h

PAUZE:
pre podne: 9:30-10:00
posle podne: 
16-16:30

DODATNI TELEFONI:
- Dečji dispanzer 011/2095-319
- Školski dispanzer 011/2095-231
- Služba za zdravstvenu zaštitu žena 011/2095-244
- Služba opšte medicine 011/2095-340
- Terenska služba 011/2095-222
- Kućno lečenje 011/2095-222
- Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju 011/2095-268
- Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu 011/2095-260
- Služba za radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku 011/2095-328
- Služba za kliničko-bioh.laboratorijsku dijagnostiku 011/2095-332
- Specijalističko-konsultativna služba 011/2095-213
- Polivalentna patronažna služba 011/2095-343
- Telefoni za zakazivanje besplatnih preventivnih pregleda stanovnika 011/2095-343, 011/2095-346