FARMA KOZA DOSTANIĆ SOMBOR KOZJE MLEKO SRBIJA

FARMA KOZA DOSTANIĆ SOMBOR KOZJE MLEKO SRBIJA

FARMA KOZA I OVACA DOSTANIĆ SOMBOR KOZJE MLEKO, SIR, SURUTKA, MESO, SAPUNI

Uzgoj i prodaja priplodnih jarića rase Francuska alpina

Poljoprivredno stočarsko gazdinstvo farma koza i ovaca Dostanić postoji od 2007. godine u Somboru (prigradsko naselje Goge). Krenuli smo sa početnim stadom od 30 koza. Izgradili smo potpuno nove objekte za koze, tako da farma sada ima svu potrebnu infrastrukturu (voda, struja) i idealne uslove za uzgoj koza i jarića.

Danas na farmi ima 90 komada koza rase Francuska alpina. Broj koza je u stalnom porastu. Trenutno je 50 koza koje su se jarile više puta i oko 100 jarica koji se jare po prvi put.

Na farmi postoji automatski sistem za istovremenu mužu 8 koza, kao i laktofriz sa kapacitetom od 500 litara mleka x 2 komada. Laktofriz ima mehanizam za automatsko pranje.
Kapacitet farme, što se tiče proizvodnje, je od 230 do 270 litara kozjeg mleka dnevno. Dobijeno mleko od koza na farmi Dostanić u Somboru spada u ekstra klasu mleka, koja ima ispod 10.000 bakterija.
S obzirom na potencijal naše farme koza, u budućnosti je u planu i izgradnja mini mlekare na kojoj bi se proizvodili kvalitetni kozji sirevi.
Mlečnost koza rase Francuska alpina iznosi od 700 do 1200 litara mleka u toke jedne laktacije koja traje oko 280 dana.
Prosečna težina ovih koza je od 50 do 80 kg, a jarčeva od 80 do 110 kg.
Kozarstvom se bavimo 10 godina i za to vreme smo stekli dragoceno iskustvo. Od 2007. godine smo počeli ozbiljan uzgoj koza.
Ljudi nas kontaktiraju iz dana u dan sve više i više. Potražnja je velika za mlekom, sirom, ali i za sapunima od kozijeg mleka.
Naše proizvode od kozjeg mleka prodajemo na pijaci u Somboru, a redovno šaljemo i zainteresovanim potrošačima za Novi Sad, Beograd, Suboticu, Zrenjanin, Kikindu.
Ukoliko ste zainteresovani za kupovinu naših kozjih proizvoda, javite se.

Odgajivač: Nemanja Dostanić
Kontakt telefoni: 061/6164-382 i 025/450-060.
Skype: farmakozadostanic i nemanjadostanic93

Tagovi: kozje mleko Srbija, kozje mleko Vojvodina, kozje mleko Sombor, kozje mleko Beograd, kozje mleko Novi Sad, kozje mleko Bačka, kozje mleko Subotica, kozje mleko Kikinda, kozje mleko Zrenjanin, proizvodi od kozjeg mleka Srbija, proizvodi od kozjeg mleka Vojvodina, proizvodi od kozjeg mleka Sombor, proizvodi od kozjeg mleka Beograd, proizvodi od kozjeg mleka Novi Sad, proizvodi od kozjeg mleka Bačka, proizvodi od kozjeg mleka Subotica, proizvodi od kozjeg mleka Kikinda, proizvodi od kozjeg mleka Zrenjanin, sapuni od kozjeg mleka Srbija, sapuni od kozjeg mleka Vojvodina, sapuni od kozjeg mleka Sombor, sapuni od kozjeg mleka Beograd, sapuni od kozjeg mleka Novi Sad, sapuni od kozjeg mleka Bačka, sapuni od kozjeg mleka Subotica, sapuni od kozjeg mleka Kikinda, sapuni od kozjeg mleka Zrenjanin, surutka od kozjeg mleka Srbija, surutka od kozjeg mleka Vojvodina, surutka od kozjeg mleka Sombor, surutka od kozjeg mleka Beograd, surutka od kozjeg mleka Novi Sad, surutka od kozjeg mleka Bačka, surutka od kozjeg mleka Kikinda, surutka od kozjeg mleka Zrenjanin, jogurt od kozjeg mleka Srbija, jogurt od kozjeg mleka Vojvodina, jogurt od kozjeg mleka Sombor, jogurt od kozjeg mleka Beograd, jogurt od kozjeg mleka Novi Sad, jogurt od kozjeg mleka Bačka, jogurt od kozjeg mlek Subotica, jogurt od kozjeg mleka Kikinda, jogurt od kozjeg mleka Zrenjanin, sir od kozjeg mleka Srbija, sir od kozjeg mleka Vojvodina, sir od kozjeg mleka Sombor, sir od kozjeg mleka Beograd, sir od kozjeg mleka Novi Sad, sir od kozjeg mleka Bačka, sir od kozjeg mleka Subotica, sir od kozjeg mleka Kikinda, sir od kozjeg mleka Zrenjanin, kozji sir Srbija, kozji sir Vojvodina, kozji sir Sombor, kozji sir Beograd, kozji sir Novi Sad, kozji sir Bačka, kozji sir Subotica, kozji sir Kikinda, kozji sir Zrenjanin,  jarići Sombor, jarad Sombor, rasni jarići Sombor, rasna jarad Sombor, muški jarići za priplod Sombor, muški priplodni jarići Sombor, muški jarići za priplod rase Francuska alpina Sombor, muški priplodni jarići rase Francuska alpina Sombor, uzgoj jaradi Sombor, uzgoj jaradi Sombor, jarići rase Francuska alpina Sombor, jarad rase Francuska alpina Sombor, uzgoj jaradi rase Francuska alpina Sombor, uzgoj jaradi rase Francuska alpina Sombor, koze Sombor, koze rase Francuska alpina Sombor, rasa Francuska alpina koze Sombor, farma koza rase Francuska alpina Sombor, ovce Sombor, ovčarstvo Sombor, farma ovaca Sombor, poljoprivredno gazdinstvo Sombor, stočarstvo Sombor, prodaja priplodnih jaradi Sombor, prodaja priplodnih jaradi rase Francuska alpina Sombor, prodaja priplodnih jaradi Bačka, prodaja priplodnih jaradi rase Francuska alpina Bačka, prodaja priplodnih jaradi Vojvodina, prodaja priplodnih jaradi rase Francuska alpina Vojvodina, prodaja priplodnih jaradi Srbija, prodaja priplodnih jaradi rase Francuska alpina Srbija.