JEDINSTVO AD RATARSTVO GAJDOBRA BAČKA PALANKA

JEDINSTVO AD RATARSTVO GAJDOBRA BAČKA PALANKA

Lokacija: Bačka Palanka
Kategorija Ratarstvo,
Stočarstvo

JEDINSTVO AD RATARSTVO GAJDOBRA BAČKA PALANKA

ratarska proizvodnja, uzgoj tovnih pilića, skladištenje žitarica, mlevenje žita