OPTIČARSKA RADNJA AKIOPTIK

OPTIČARSKA RADNJA AKIOPTIK

Lokacija: Novi Pazar
Kategorija Optičarske radnje, optike
  • DIOPTRIJSKE i SUNČANE NAOČARE
  • KOMPJUTERSKO ODREĐIVANjE DIOPTRIJE
  • KOMPJUTERSKA IZRADA NAOČARA
  • SVE VRSTE DIOPTRIJSKIH STAKALA
  • KONTAKTNA SOČIVA
  • DIOPTRIJSKI OKVIRI