PILE PROM DOO

PILE PROM DOO

Lokacija: Novi Sad
Kategorija Stočarstvo,
Stočna hrana

Uzgoj pilića, priplodnih jaja, proizvodnja stočne hrane.