POGREBNI ZAVOD ALEKSANDAR BORČA PALILULA BEOGRAD

POGREBNI ZAVOD ALEKSANDAR BORČA PALILULA BEOGRAD

POGREBNI ZAVOD ALEKSANDAR BORČA KRNJAČA KOTEŽ OVČA PALILULA BEOGRAD PANČEVO

Pogrebni zavod "Aleksandar" obavlja sledeće usluge:
- prodaja pogrebne opreme, kao i prodaja prateće opreme
- prevoz posmrtnih ostataka u zemlji i inostranstvu
- zakazivanje sahrane ili kremacije na gradskim grobljima
- obezbeđivanje grobnog mesta
- oblačenje preminule osobe i iznošenje iz stana
- pozivanje sudskog lekara-mrtvozorca da konstatuje smrt
- štampanje umrlica i posmrtnih plakata
- objava čitulja u dnevnoj štampi
- pribavljanje dokumentacije u ambasadi ukoliko se transport obavlja van granica Srbije
- preuzimanje potrebne dokumentacije iz bolnice gde se desio smrtni slučaj
- pribavlja izvod iz opštine gde je lice preminulo
- predaja zahteva za odjavu penzije i refundiranje pogrebnih troškova u penzionom fondu
- predaja zahteva za prenos penzije na bračnog druga
- izrada buketa, suza i venaca
- izrada i montaža spomenika kao i druge kamenorezačke usluge
- ugovara pogrebni orkestar
- ugovaramo posluženje na groblju ili restoranu

- naši operateri 24 časa u dežurnom centru pružaju sve potrebne informacije kao i terenski referenti koji mogu doći na poziv porodice na njihovu adresu.
Poštujući ukazano nam poverenje, način poslovanja i kvalitet usluga, koje pružamo, stalno poboljšavamo, tako što ulažemo u edukaciju zaposlenih, posedujemo veliki izbor pogrebne opreme (od domaćih do inostranih proizvođača), kao i pogrebnih vozila za transport preminulih kao i članova porodice, a trudimo se da i cene naših usluga budu dostupne svima na način i uz dinamiku plaćanja koji su fleksibilni.
U našoj ponudi usluga postoji mogućnost da se uplati kompletna organizacija sahrane na više rata, za života korisnika usluga.