RASADNIK UKRASNIH SADNICA ČETINARA LIŠĆARA RUŽA BOGATIĆ ŠABAC RUMA VALJEVO

RASADNIK UKRASNIH SADNICA ČETINARA LIŠĆARA RUŽA BOGATIĆ ŠABAC RUMA VALJEVO

RASADNIK ČETINARA LIŠĆARA RUŽA SAŠA BOGATIĆ UKRASNE SADNICE UREĐENJE ZELENIH POVRŠINA ŠABAC RUMA VALJEVO

Rasadnik ukrasnih sadnica Saša Bogatić je firma za proizvodnju i uzgoj četinara i ostalog ukrasnog drveća, šiblja, žbunja i travnjaka.

Delatnost nam je proizvodnja i prodaja sadnica četinara, lišćara i perena.

Takođe u ponudi imamo i sadnice ruža (poliante).

Proizvodi:

Thuja occ Smaragd

Najzastupljenija zapadna tuja, piramidalnog oblika, raste 3-4 m u prvih 10 godina, prelepe smaragdne boje. Otporna je izuzetno, uspeva na svim tipovima zemljišta. Primenjuje se u ogradama, kao pojedinačno drvo, u grupacijama, u žardinjerama. Pogodna je za orezivanje a od nje se mogu praviti i topijarne forme. Grane su čvrste i elastične pa se često može naći u živim ogradama jer je otporna na sneg i ne dolazi do deformiteta zimi.

Chamaecuparis Pisifera Boulevadi

Žbunasta forma, maksimalnog rasta do 2m. Pogodna za pojedinčnu sadnju. Dobro podnosi oblikovanje, plavkaste boje.

Picea glauca Cconica

Biljka sporog, gustog i kupastog rasta, maksimalne visine do 1.5m. Svetlo zelene boje, pogodna za male prostore i kamenjare.

Thuja occ Columna

Valjkasta forma, visine od 4m do 5m, širine do 80cm, tupog vrha. Idealna je za žive ograde i pogodna za pojedinačnu sadnju.

Thuja occ Golden Globe

Kuglasta forma, srednje veličine, raste od 1m do 2m u prečniku. Zelenkastožućkaste boje, otporna i prilagodljiva svim vrstama zemljišta.

Thuja occ Woodwardii

Loptasta forma, prečnika od 1m do 1.2m. Tamno zelen boje, pogodna za pojedinačnu, a i grupnu sadnju.

Thuja Tini Tin

Forma patuljasto – kuglastog oblika, zelenkaste boje, raste prečnika od 30cm do 40cm, pogodna za sadnju u žardinjerama, malim vrtovima i kamenjarima.

Thuja occ Danica

Mala kuglasta forma, raste od 30cm do 40 cm u prečniku. Pogodna za sadnju u žardinjerama, male vrtove i kamenjare, zelenkaste boje.

Pinus Mugo

Patuljasti borić, tamno zeleni četinar, žbunaste forme. Spororastuća vrsta, nema posebnih zahteva po pitanju zemljišta, pogodan za sadnju u žardinjerama, grupama i kamenjarima. Raste do 1.2m u visinu i 2.5m u širinu.

Robinia pseudoacacia – Kuglasti Bagrem

Kuglasta forma, guste krošnje, prečnika do 3m. Dobro podnosi sušu, može se saditi na svim zemljanim površinama i podnosi sve uslove sadnje.

Catalpa Nana

Izuzetno privlačna forma, pravilne okrugle krošnje. Poseban kvalitet joj daju veliki zeleni listovi. Pogodna za sadnju na svim terenima. U našim uslovima, otporna na mraz i niske temperature.

Acer – palmatum

Raste žbunasto i uspravno, neobičnih listova, intenzivno tamno-crvene boje u proleće, a od juna crveno-zelene boje.

Salix caprea – Maca

Atraktivna žalosna forma, lepe i guste krošnje, efektivna tokom cele godine. Najlepša je krajem zime, kada se na pupoljcima pojavljuju žute mace. Treba je saditi u kombinaciji sa malim vrstama, kako bi njena lepota došla do izražaja.

Ulmus Glabra Pendula – Žalosni brest

Žalosna forma, povijenih grana, raste na svim tipovima zemljišta. Najbolje ga saditi pojedinačno. Visina zavisi od visine kalema.

Morus alba pendula – Žalosni dud

Kalemljena vrsta žalosne forme, veličina zavisi od mesta kalema.

Tagovi: rasadnik ukrasnih sadnica Bogatić, rasadnik ukrasnih sadnica Šabac, rasadnik ukrasnih sadnica Ruma, rasadnik ukrasnih sadnica Valjevo, rasadnik ukrasnih sadnica Loznica, rasadnik ukrasnih sadnica Sremska Mitrovica, rasadnik ukrasnih sadnica Beograd, rasadnik ukrasnih sadnica Srbija, rasadnik ukrasnih sadnica Vojvodina, rasadnik ukrasnih sadnica Mačva, rasadnik ukrasnih sadnica Bijeljina, rasadnik ukrasnih sadnica Republika Srpska, rasadnici ukrasnih sadnica Srbija, rasadnici ukrasnih sadnica Srbije, rasadnici ukrasnih sadnica u Srbiji, rasadnik ruža Bogatić, rasadnik ruža šabac, rasadnik ruža Valjevo, rasadnik ruža Ruma, rasadnici ukrasnih sadnica Bogatić, rasadnici ukrasnih sadnica Šabac, rasadnici ukrasnih sadnica Valjevo, rasadnici ukrasnih sadnica Loznica, rasadnici ukrasnih sadnica Sremska Mitrovica, rasadnici ukrasnih sadnica Beograd, rasadnici ukrasnih sadnica Vojvodina, rasadnici ukrasnih sadnica  Mačva, rasad ukrasnih sadnica Srbija, rasad ukrasnih sadnica Bogatić, rasad ukrasnih sadnica Šabac, rasad ukrasnih sadnica Valjevo, rasad ukrasnih sadnica Loznica, rasad ukrasnih sadnica Sremska Mitrovica, rasad ukrasnih sadnica Beograd, rasad ukrasnih sadnica Vojvodina, rasad ukrasnih sadnica Mačva, ukrasne sadnice Srbija, ukrasne sadnice Bogatić, ukrasne sadnice Šabac, ukrasne sadnice Valjevo, ukrasne sadnice Loznica, ukrasne sadnice Sremska Mitrovcica, ukrasne sadnice Beograd, ukrasne sadnice Vojvodina, ukrasne sadnice Mačva, sadnice četinara Srbija, sadnice četinara Bogatić, sadnice četinara Šabac, sadnice četinara Valjevo, sadnice četinara Loznica, sadnice četinara Sremska Mitrovica, sadnice četinara Beograd, sadnice četinara Mačva, sadnice ruža Bogatić, sadnice ruža Šabac, sadnice ruža Valjevo, sadnice ruža Loznica, sadnice ruža Sremska Mitrovica, sadnice ruža Beograd, sadnice ruža Mačva, sadnice ruža Vojvodina, sadnice lišćara Srbija, sadnice lišćara Bogatić, sadnice lišćara Šabac, sadnice lišćara Beograd, sadnice lišćara Mačva, sadnice lišćara Vojvodina, sadnice perena Srbija, sadnice perena Bogatić, sadnice perena Šabac, sadnice perena Beograd, sadnice perena Mačva, sadnice perena Vojvodina, sadnice ukrasnog šiblja Srbija, sadnice ukrasnog šiblja Bogatić, sadnice ukrasnog šiblja Šabac, sadnice ukrasnog šiblja Beograd, sadnice ukrasnog šiblja Mačva, sadnice ukrasnog šiblja Vojvodina, četinari Šabac, četinari Bogatić, četinari Beograd, četinari Vojvodina, četinari Mačva, četinari Srbija, lišćari Šabac, lišćari Bogatić, lišćari Beograd, lišćari Vojvodina, lišćari Mačva, lišćari Srbija, drveće Šabac, drveće Bogatić, drveće Beograd, drveće Vojvodina, drveće Mačva, drveće Srbija, šiblje Šabac, šiblje Bogatić, šiblje Beograd, šiblje Vojvodina, šiblje Mačva, šiblje Srbija, žbunaste vrste Šabac, žbunaste vrste Bogatić, žbunaste vrste Beograd, žbunaste vrste Vojvodina, žbunaste vrste Mačva, žbunaste vrste Srbija, žbunovi Šabac, žbunovi Bogatić, žbunovi Beograd, žbunovi Vojvodina, žbunovi Mačva, žbunovi Srbija, projektovanje vrtova Šabac, projektovanje vrtova Bogatić, projektovanje vrtova Beograd, projektovanje vrtova Vojvodina, projektovanje vrtova Mačva, projektovanje vrtova Srbija, projektovanje parkova Šabac, projektovanje parkova Bogatić, projektovanje parkova Beograd, projektovanje parkova Vojvodina, projektovanje parkova Mačva, projektovanje parkova Srbija, vrtlarstvo Šabac, vrtlarstvo Bogatić, vrtlarstvo Beograd, vrtlarstvo Vojvodina, vrtlarstvo Mačva, vrtlarstvo Srbija, ukrasno vrtlarstvo Šabac, ukrasno vrtlarstvo Bogatić, ukrasno vrtlarstvo Beograd, ukrasno vrtlarstvo Vojvodina, ukrasno vrtlarstvo Mačva, ukrasno vrtlarstvo Srbija, baštovanstvo Šabac, baštovanstvo Bogatić, baštovanstvo Beograd, baštovanstvo Vojvodina, baštovanstvo Mačva, baštovanstvo Srbija, uređenje terena Šabac, uređenje terena Bogatić, uređenje terena Beograd, uređenje terena Vojvodina, uređenje terena Mačva, uređenje terena Srbija, izgradnja vodenih površina, fontana i jezera Šabac, izgradnja vodenih površina, fontana i jezera Bogatić, izgradnja vodenih površina, fontana i jezera Beograd, izgradnja vodenih površina, fontana i jezera Vojvodina, izgradnja vodenih površina, fontana i jezera Mačva, izgradnja vodenih površina, fontana i jezera Srbija, vrtlarstvo Šabac, vrtlarstvo Bogatić, vrtlarstvo Beograd, vrtlarstvo Vojvodina, vrtlarstvo Mačva, vrtlarstvo Srbija, ukrasno vrtlarstvo Šabac, ukrasno vrtlarstvo Bogatić, ukrasno vrtlarstvo Beograd, ukrasno vrtlarstvo Vojvodina, ukrasno vrtlarstvo Mačva, ukrasno vrtlarstvo Srbija, baštovanstvo Šabac, baštovanstvo Bogatić, baštovanstvo Beograd, baštovanstvo Vojvodina, baštovanstvo Mačva, baštovanstvo Srbija, uređenje vrtova Srbija, uređenje vrtova Bogatić, uređenje vrtova Šabac, uređenje vrtova Beograd, uređenje vrtova Vojvodina, uređenje vrtova Mačva, uređenje zelenih površina Srbija, uređenje zelenih površina Bogatić, uređenje zelenih površina Šabac, uređenje zelenih površina Beograd, uređenje zelenih površina Vojvodina, uređenje zelenih površina Mačva, uređenje parkova Srbija, uređenje parkova Bogatić, uređenje parkova Šabac,  uređenje parkova Beograd, uređenje parkova Vojvodina, uređenje parkova Mačva,uređenje bašte Srbija, uređenje bašte Bogatić, uređenje bašte Šabac, uređenje bašte Beograd, uređenje bašte Vojvodina, uređenje bašte Mačva, hortikultura Srbija, hortikultura Bogatić, hortikultura  Šabac, hortikultura Beograd, hortikultura Vojvodina, hortikultura Mačva, rasadnik Srbija, rasadnici Srbija, rasadnici Srbije, rasadnici u Srbiji, rasad ukrasnog šiblja u Srbiji, rasad ukrasnog šiblja u Bogatiću, rasad ukrasnog šiblja u Šapcu, rasad ukrasnog šiblja u Beogradu, rasad ukrasnog šiblja u Vojvodini, rasad ukrasnog šiblja u Mačvi, rasad perena u Srbiji, rasad perena u Bogatiću, rasad perena u Šapcu, rasad perena u Beogradu, rasad perena u Vojvodini, rasad perena u Mačvi, veleprodaja rasada ukrasnih sadnica Srbija, rasadnik četinara Srbija, rasadnik lišćara Srbija, rasadnik ukrasnog šiblja Srbija, rasadnik perena Srbija, rasadnici perena Srbija, rasadnici perena u Srbiji, rasadnici lišćara u Srbiji, rasadnici ukrasnog šiblja u Srbiji, proizvodnja i prodaja ukrasnog šiblja Srbija, proizvodnja i distribucija ukrasnog šiblja Srbija, dostava na kućnu adresu rasada četinara, lišćara i ukrasnog šiblja, naručivanje rasada četinara, lišćara i ukrasnog šiblja Srbija, slanje poštom rasada četinara lišćara i ukrasnog šiblja Srbija, rasadnik četinara, lišćara i ukrasnog šiblja Bogatić, rasadnici četinara, lišćara i ukrasnog šiblja Bogatić, rasadnik četinara, lišćara i ukrasnog šiblja Šabac, rasadnici četinara, lišćara i ukrasnog šiblja Šabac, rasadnik četinara, lišćara i ukrasnog šiblja Mačva, rasadnici četinara, lišćara i ukrasnog šiblja Mačva, rasadnik četinara, lišćara i ukrasnog šiblja Beograd, rasadnici četinara, lišćara i ukrasnog šiblja Beograd, rasadnik četinara, lišćara i ukrasnog šiblja Vojvodina, rasadnici četinara, lišćara i ukrasnog šiblja Vojvodina, sadnice četinara Srbija, sadnice četinara Beograd, sadnice četinara Bogatić, sadnice četinara Mačva, sadnice četinara Vojvodina, sadnice lišćara Srbija, sadnice lišćara Beograd, sadnice lišćara Bogatić, sadnice lišćara Mačva, sadnice lišćara Vojvodina, sadnice perena Srbija, sadnice perena Beograd, sadnice perena Bogatić, sadnice perena Mačva, sadnice perena Vojvodina, sadnice ukrasnog šiblja Srbija, sadnice ukrasnog šiblja Beograd, sadnice ukrasnog šiblja Bogatić, sadnice ukrasnog šiblja Mačva, sadnice ukrasnog šiblja Vojvodina, sadnice ukrasnog šiblja Srbija.