SILA

SILA

Lokacija: Bačka Topola i Mali Iđoš
Kategorija Špedicije
 • LANCI
 • LANCI ZA POLjOPRIVREDU
 • LANCI ZA SNEG
 • KOMPONENTE OD METALA
 • PLASTIČNI LANCI
 • PLASTIČNE KOFE
 • KUHINjSKI PRIBOR
 • OPREMA ZA KUĆNE LjUBIMCE
 
 • USLUGE
  TRANSPORT
  POVRŠINSKA ZAŠTITA
  OBRADA METALA
 • Naša firma je osnovana krajem 1960. godine.
 • Proizvodnjem raznih lanaca se bavi od 1963. godine.
 • Od 1978. godine započeli smo proizvodnju pribora i naprava za domaćinstvo od metala i plastike, a od 1996. godine proizvodimo i plastične kofe za fabrike boje i lakova.
 • Firma 1990. godine je započela privatizaciju, a danas je 100% kapitala u privatnom vlasništvu.
 • SILA a.d. danas spada među vodećih evropskih proizvođača lanaca za široku potrošnju po kvalitetu izrade, površinskoj zaštiti i širokog asortimana proizvoda.
 • U proizvodnji plastičnih kofa je među vodećim u Srbiji, takođe jedno od malih broja preduzeća u Vojvodini, koje radi površinsku zaštitu metalnih proizvoda.
 • Evropski kvalitet naših proizvoda i poslovnosti garantuju naši saradnici.
 • Vizija našeg preduzeća sastoji se od povećanja udela na postojećim tržištima, usvajanja novih tržišta.
 • U okviru tih ciljeva radimo na kontinualnom unapređenju proizvodne tehnologije i povećanja kapaciteta.
 • Plasman proizvoda konstantno proširujemo sa novim proizvodima kao što sa transformacijom postojećih proizvoda.
 • U interesu poboljšanja kvaliteta života društva i okoline nameravamo povećanje broja zaposlenih konformno sa potrebama tržišta.
 • Takođe redovno učestvujemo na različitim lokalnim događajima i sponzorišemo aktivnosti i organizacije namenjene socijalnog razvoja.