SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA INTERNE MEDICINE SV.NEKTARIJE EGINSKI

SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA INTERNE MEDICINE SV.NEKTARIJE EGINSKI

Ordinacija, ultrazvuk, dopler, konsultacije lekara specijaliste (interniste, neurologa, orl, urologa itd.), laboratorija, kućne posete.