UPRAVLJANJE AMBALAŽNIM OTPADOM EKOSTAR PAK DOO BEOGRAD

UPRAVLJANJE AMBALAŽNIM OTPADOM EKOSTAR PAK DOO BEOGRAD

Lokacija: Palilula
Kategorija Sekundarne sirovine,
Ambalaža,
Reciklaža

UPRAVLJANJE AMBALAŽNIM OTPADOM EKOSTAR PAK DOO BEOGRAD