UREĐENJE ZELENIH POVRŠINA SMARAGD NOVI SAD BEOGRAD

UREĐENJE ZELENIH POVRŠINA SMARAGD NOVI SAD BEOGRAD

PROJEKTOVANJE I UREĐENJE ZELENIH POVRŠINA "ZLATNA BAŠTA" BEOGRAD

RASADNIK UKRASNIH SADNICA "SMARAGD" NOVA PAZOVA, SADNICE ČETINARA, LIŠĆARA, TUJA, ŠIBLJA, TRAVNJACI BEOGRAD, NOVI SAD

Proizvodnja i prodaja sadnog materijala

Proizvodnja ukrasnih sadnica (četinara, lišćara, tuja, ukrasnog šiblja itd) se obavlja iz reznica sa matičnih stabala u plasteniku pod specifičnim uslovima. Ožiljeni biljni material sadi se u saksijama u kojima ostaje 2 godine, a zatim se presađuje u rastilo ili veće kontejnere.

Uređenje i održavanje zelenih površina

Zelenilo u gradskim uslovima nije u stanju da se „samo o sebi brine“, kao što je to u prirodi. Zbog toga, negovanje biljaka i njihovo održavanje u dobrom zdravstvenom i dekorativnom stanju, je od izuzetnog značaja.

Uređujemo i održavamo sve vrste zelenih površina: žardinjere, bašte, vrtove, okućnice, vikendice, industrijske parkove, stambene komplekse i dr.
U održavanje zelenila, u zavisnosti od vrste i potrebe biljke spadaju sledeće usluge:

- košenje travnjaka, iznošenje pokošene trave, orezivanje (šišanje) živih ograda svih vrsta, orezivanje i oblikovanje četinara, lišćara, šiblja (žbunja), ruža, vinove loze, voća;

- malčiranje tamo gde za to ima potrebe korom drveta od raznih vrsta(četinara ili lišćara), u raznim bojama, oblicima i granulacijama;

- đubrenje i prihranjivanje svim vrstama mineralnih i organskih đubriva;

- zaštita bilja tokom cele godine od bolesti i štetočina;

- u zimskom periodu vršimo vezivanje četinara;

- kod nas možete dobiti i sve vrste saveta vezane za vaše zelene površine.

Projektovanje i kompletno izvođenje radova

Projektovanje zelenih površina

Ljudi su oduvek uživali u lepoti zelenila i trudili se da u svom životnom ambijentu stvore „prirodu u malom“. Ipak, ovaj naizgled jednostavan posao ima svoju težinu i zahteva stručnost, ako želimo zaista lep vrt. Priroda ima svoje zakonitosti koje se moraju poštovati. Potrebno je poznavati biologiju i uslove uspevanja biljnih vrsta, tehniku sadnje i razmnožavanja, mere nege, zatim tehnike planiranja i projektovanja.

Sadnja biljaka

Sadnja biljaka je finalni deo naše proizvodnje, to je momenat kada biljke iz našeg rasadnika ukrasnih sadnica dobijaju svoje trajno stanište. U slučaju da mi realizujemo projekat uređenja vrta, rizik od neuspeha presađivanja će se svesti na minimum. Sadnja biljaka može da se izvodi u fazi mirovanja (biljke u busenu) ili u toku čitave godine (biljke u kontejnerima).

Biljke u busenovima se mogu saditi rano u proleće ili u jesen, kada se pokazu povoljni uslovi temperature i vlaznosti zemljista. U jesen, početak sadnje nastupa kada biljke uđu u fazu mirovanja. A za četinare je bolja prolećna sadnja, naročito u predelima gde vladaju jaki vetrovi zimi i u rano proleće, ili rana jesenja sadnja jer su, prilikom relativnog mirovanja, biljke, odnosno četine izložene većem gubitku vlage.

Biljke u kontejnerima (plastičnim kesama) mogu se presađivati preko cele godine. Po završenom raspoređivanju biljaka pristupa se kopanju jama čija veličina treba da bude duplo veća od zapremine kontejnera u kome je biljka bila u rasadniku. Pre postavljanja sadnice u jamu potrebno je oštećene žile obavezno skratiti. Sadnice treba postaviti u centar jame na sloj rastresite zemlje koja je izmešana sa NPK đubrivom i stavljati ga oko i iza korenovog sistema, pri tom vodeći računa da ne dođe u kontakt sa korenom sadnice. Takođe treba voditi računa da sadnica dođe na približno istu dubinu na kojoj je bila u rasadniku ili za 2-3 cm dublje. Po jednoj jami za različite kategorije zelenila potrebne su različite količine NPK đubriva, za visoke četinare i lišćare 100g po jami, za srednje i niske lišćare 80g NPK đubriva.

Zasnivanje travnjaka

Zasnivanje sejanih travnjaka

Da bi tokom cele godine uživali u predivnom izgledu Vašeg vrta, posebnu pažnju treba posvetiti planiranju, uzgoju i održavanju travnjaka. Zajedno možemo pronaći najoptimalniju travnu smešu za različite namene i terene: za parkovske travnjake, za suvlje i vlažne uslove, za jače gaženje, za sunčane, polusenovite i senovite terene.

Podrazumevani radovi u zasnivanju sejanih travnjaka su:

- ukoliko je potrebno, uništavanje prethodne vegetacije, semena ili rizoma;

- obrada zemljišta, ravnanje i detaljno čišćenje, fino planiranje uz nivelaciju, setva travne smeše uz dodatak mineralnih đubriva, zagrabuljavanje (zatrpavanje) semena, valjanje i zalivanje.

 Postavljanje tepih travnjaka

Prednost tepih travnjaka je u brzini njegove postavke tj. formiranja čitavog travnjaka u jednom danu.

Tagovi: projektovanje zelenih površina Beogradski region, projektovanje zelenih površina Beograd, projektovanje zelenih površina Novi Sad, projektovanje zelenih površina Srem, projektovanje zelenih površina Stara i Nova Pazova, projektovanje zelenih površina Vojvodina, projektovanje zelenih površina Pančevo, projektovanje zelenih površina Zemun, projektovanje zelenih površina Srbija, uređenje zelenih površina Srbija, uređenje zelenih površina Beogradski region, uređenje zelenih površina Beograd, uređenje zelenih površina Novi Sad, uređenje zelenih površina Srem, uređenje zelenih površina Stara i Nova Pazova, uređenje zelenih površina Vojvodina, uređenje zelenih površina Pančevo, uređenje zelenih površina Zemun, pejzažna arhitektura Srbija, pejzažna arhitektura Beogradski region, pejzažna arhitektura Beograd, pejzažna arhitektura Novi Sad, pejzažna arhitektura Srem, pejzažna arhitektura Stara i Nova Pazova, pejzažna arhitektura Vojvodina, pejzažna arhitektura Pančevo, pejzažna arhitektura Zemun, zelene površine Srbija, zelene površine Beogradski region, zelene površine  Beograd, zelene površine Novi Sad, zelene površine Srem, zelene površine Stara i Nova Pazova, zelene površine Vojvodina, zelene površine Pančevo, zelene površine Zemun, zelenilo Srbija, zelenilo Beogradski region, zelenilo  Beograd, zelenilo Novi Sad, zelenilo Srem, zelenilo Stara i Nova Pazova, zelenilo Vojvodina, zelenilo Pančevo, zelenilo Zemun, održavanje zelenih površina Srbija, održavanje zelenih površina Beogradski region, održavanje zelenih površina Beograd, održavanje zelenih površina Novi Sad, održavanje zelenih površina Srem, održavanje zelenih površina Stara i Nova Pazova, održavanje zelenih površina Vojvodina, održavanje zelenih površina Pančevo, održavanje zelenih površina Zemun, održavanje zelenila Srbija, održavanje zelenila Beogradski region, održavanje zelenila  Beograd, održavanje zelenila Pančevo, održavanje zelenila Zemun, održavanje travnjaka Srbija, održavanje travnjaka Beogradski region, održavanje travnjaka  Beograd, održavanje travnjaka Novi Sad, održavanje travnjaka Srem, održavanje travnjaka Stara i Nova Pazova, održavanje travnjaka Vojvodina, održavanje travnjaka Pančevo, održavanje travnjaka Zemun, uređenje vrtova Srbija, uređenje vrtova Beogradski region, uređenje vrtova Beograd, uređenje vrtova Novi Sad, uređenje vrtova Srem, uređenje vrtova Stara i Nova Pazova, uređenje vrtova Vojvodina, uređenje vrtova Pančevo, uređenje vrtova Zemun, uređenje bašte Srbija, uređenje bašte Beogradski region, uređenje bašte Beograd, uređenje bašte Novi Sad, uređenje bašte Srem, uređenje bašte Stara i Nova Pazova, uređenje bašte Vojvodina, uređenje bašte Pančevo, uređenje bašte Zemun, uređenje bašta Srbija, uređenje bašta Beogradski region, uređenje bašta Beograd, uređenje bašta Pančevo, uređenje bašta Zemun, tepih travnjaci Srbija, tepih travnjaci Beogradski region, tepih travnjaci  Beograd, tepih travnjaci Pančevo, tepih travnjaci  Zemun, rasadnik ukrasnih sadnica Srbija, rasadnik ukrasnih sadnica Novi Sad, rasadnik ukrasnih sadnica Stara i Nova Pazova, rasadnik ukrasnih sadnica Beograd, rasadnik ukrasnih sadnica Vojvodina, rasadnik ukrasnih sadnica Banat, rasadnici ukrasnih sadnica Srbija, rasadnici ukrasnih sadnica Srbije, rasadnici ukrasnih sadnica u Srbiji, rasadnici ukrasnih sadnica Novi Sad, rasadnici ukrasnih sadnica Stara i Nova Pazova, rasadnici ukrasnih sadnica Beograd, rasadnici ukrasnih sadnica Vojvodina, rasadnici ukrasnih sadnica Banat, rasad ukrasnih sadnica Srbija, rasad ukrasnih sadnica Novi Sad, rasad ukrasnih sadnica Stara i Nova Pazova, rasad ukrasnih sadnica Vojvodina, rasad ukrasnih sadnica Banat, ukrasne sadnice Srbija, ukrasne sadnice Novi Sad, ukrasne sadnice Stara i Nova Pazova, ukrasne sadnice Vojvodina, ukrasne sadnice Beograd, ukrasne sadnice Banat, ukrasne biljke Novi Sad, ukrasne biljke Stara i Nova Pazova, ukrasne biljke Beograd, ukrasne biljke Vojvodina, ukrasne biljke Banat, ukrasne biljke Srbija, ukrasno drveće Novi Sad, ukrasno drveće Stara i Nova Pazova, ukrasno drveće Beograd, ukrasno drveće Vojvodina, ukrasno drveće Banat, ukrasno drveće Srbija, četinari Novi Sad, četinari Stara i Nova Pazova, četinari Beograd, četinari Vojvodina, četinari Banat, četinari Srbija, lišćari Novi Sad, lišćari Stara i Nova Pazova, lišćari Beograd, lišćari Vojvodina, lišćari Banat, lišćari Srbija, drveće Novi Sad, drveće Stara i Nova Pazova, drveće Beograd, drveće Vojvodina, drveće Banat, drveće Srbija, šiblje Novi Sad, šiblje Stara i Nova Pazova, šiblje Beograd, šiblje Vojvodina, šiblje Banat, šiblje Srbija, žbunaste vrste Novi Sad, žbunaste vrste Stara i Nova Pazova, žbunaste vrste Beograd, žbunaste vrste Vojvodina, žbunaste vrste Banat, žbunaste vrste Srbija, žbunovi Novi Sad, žbunovi Stara i Nova Pazova, žbunovi Beograd, žbunovi Vojvodina, žbunovi Banat, žbunovi Srbija, projektovanje vrtova Novi Sad, projektovanje vrtova Stara i Nova Pazova, projektovanje vrtova Beograd, projektovanje vrtova Vojvodina, projektovanje vrtova Banat, projektovanje vrtova Srbija, projektovanje parkova Novi Sad, projektovanje parkova Stara i Nova Pazova, projektovanje parkova Beograd, projektovanje parkova Vojvodina, projektovanje parkova Banat, projektovanje parkova Srbija, vrtlarstvo Novi Sad, vrtlarstvo Stara i Nova Pazova, vrtlarstvo Beograd, vrtlarstvo Vojvodina, vrtlarstvo Banat, vrtlarstvo Srbija, ukrasno vrtlarstvo Novi Sad, ukrasno vrtlarstvo Stara i Nova Pazova, ukrasno vrtlarstvo Beograd, ukrasno vrtlarstvo Vojvodina, ukrasno vrtlarstvo Banat, ukrasno vrtlarstvo Srbija, baštovanstvo Novi Sad, baštovanstvo Stara i Nova Pazova, baštovanstvo Beograd, baštovanstvo Vojvodina, baštovanstvo Banat, baštovanstvo Srbija, veleprodaja rasada ukrasnih sadnica Srbija, rasadnik četinara Srbija, rasadnik lišćara Srbija, rasadnik ukrasnog šiblja Srbija, rasadnik perena Srbija, rasadnici perena Srbija, rasadnici perena u Srbiji, rasadnici lišćara u Srbiji, rasadnici ukrasnog šiblja u Srbiji, proizvodnja i prodaja ukrasnog šiblja Srbija, proizvodnja i distribucija ukrasnog šiblja Srbija, dostava na kućnu adresu rasada četinara, lišćara i ukrasnog šiblja, naručivanje rasada četinara, lišćara i ukrasnog šiblja Srbija, slanje poštom rasada četinara lišćara i ukrasnog šiblja Srbija, rasadnik četinara, lišćara i ukrasnog šiblja Novi Sad, rasadnici četinara, lišćara i ukrasnog šiblja Novi Sad, rasadnik četinara, lišćara i ukrasnog šiblja Banat, rasadnici četinara, lišćara i ukrasnog šiblja Banat, rasadnik četinara, lišćara i ukrasnog šiblja Stara i Nova Pazova, rasadnici četinara, lišćara i ukrasnog šiblja Stara i Nova Pazova, rasadnik četinara, lišćara i ukrasnog šiblja Vojvodina, rasadnici četinara, lišćara i ukrasnog šiblja Vojvodina, sadnice četinara Srbija, sadnice četinara Stara i Nova Pazova, sadnice četinara Novi Sad, sadnice četinara Banat, sadnice četinara Vojvodina, sadnice lišćara Srbija, sadnice lišćara Stara i Nova Pazova, sadnice lišćara Novi Sad, sadnice lišćara Banat, sadnice lišćara Vojvodina, sadnice perena Srbija, sadnice perena Stara i Nova Pazova, sadnice perena Novi Sad, sadnice perena Banat, sadnice perena Vojvodina, sadnice ukrasnog šiblja Srbija, sadnice ukrasnog šiblja Stara i Nova Pazova, sadnice ukrasnog šiblja Novi Sad, sadnice ukrasnog šiblja Banat, sadnice ukrasnog šiblja Vojvodina, zelenilo Srbija, zelenilo Novi Sad, zelenilo Beograd, zelenilo Stara i Nova Pazova, zelenilo Vojvodina, zelenilo Banat, uređenje zelenih površina Novi Sad, uređenje zelenih površina Stara i Nova Pazova, uređenje zelenih površina Beograd, uređenje zelenih površina Vojvodina, uređenje zelenih površina Banat, projektovanje zelenih površina Novi Sad, projektovanje zelenih površina Stara i Nova Pazova, projektovanje zelenih površina Beograd, projektovanje zelenih površina Vojvodina, projektovanje zelenih površina Banat, uređenje zelenih površina Srbija, zelene površine Novi Sad, zelene površine Stara i Nova Pazova, zelene površine Beograd, zelene površine Vojvodina, zelene površine Banat, zelene površine Srbija, uređenje vrtova Novi Sad, uređenje vrtova Stara i Nova Pazova, uređenje vrtova Beograd, uređenje vrtova Vojvodina, uređenje vrtova Banat, uređenje vrtova Srbija,  uređenje bašte Novi Sad, uređenje bašte Stara i Nova Pazova, uređenje bašte Beograd, uređenje bašte Vojvodina, uređenje bašte Banat, uređenje bašte Srbija, uređenje bašta Novi Sad, uređenje bašta Stara i Nova Pazova, uređenje bašta Beograd, uređenje bašta Vojvodina, uređenje bašta Banat, uređenje bašta Srbija, uređenje parkova Novi Sad, uređenje parkova Stara i Nova Pazova, uređenje parkova Beograd, uređenje parkova Vojvodina, uređenje parkova Banat, uređenje parkova Srbija, hortikultura Novi Sad, hortikultura Stara i Nova Pazova, hortikultura Beograd, hortikultura Vojvodina, hortikultura Banat, hortikultura Srbija, uređenje eksterijera Novi Sad, uređenje eksterijera Stara i Nova Pazova, uređenje eksterijera Beograd, uređenje eksterijera Vojvodina, uređenje eksterijera Banat, uređenje eksterijera Srbija, sadnice Srbija, sadnice Novi Sad, sadnice Beograd, sadnice Vojvodina, sadnice Banat, rasadnik Srbija, rasadnici Srbija, rasadnici Srbije, rasadnici u Srbiji, rasad ukrasnog šiblja u Srbiji, rasad ukrasnog šiblja u Novom Sadu, rasad ukrasnog šiblja u Stara i Nova Pazovama, rasad ukrasnog šiblja u Vojvodini, rasad ukrasnog šiblja u Banatu, rasad perena u Srbiji, rasad perena u Novom Sadu, rasad perena u Stara i Nova Pazovama, rasad perena u Vojvodini, rasad perena u Bačkoj, perene Novi Sad, perene Stara i Nova Pazova, perene Beograd, perene Vojvodina, perene Banat, perene Srbija, trave Novi Sad, trave Stara i Nova Pazova, trave Beograd, trave Vojvodina, trave Banat, trave Srbija, tuje Novi Sad, tuje Stara i Nova Pazova, tuje Beograd, tuje Vojvodina, tuje Banat, tuje Srbija, trajnice Novi Sad, trajnice Stara i Nova Pazova, trajnice Beograd, trajnice Vojvodina, trajnice Banat, trajnice Srbija, uređenje terena Novi Sad, uređenje terena Stara i Nova Pazova, uređenje terena Beograd, uređenje terena Vojvodina, uređenje terena Banat, uređenje terena Srbija, uređenje sportskih terena Srbija, uređenje sportskih terena Novi Sad, uređenje sportskih terena Beograd, uređenje sportskih terena Vojvodina, uređenje sportskih terena Banat, održavanje sportskih terena Srbija, održavanje sportskih terena Novi Sad, održavanje sportskih terena Beograd, održavanje sportskih terena Vojvodina, održavanje sportskih terena Banat, rekonstrukcija fudbalskih i drugih sportskih terena Srbija, rekonstrukcija fudbalskih i drugih sportskih terena Novi Sad, rekonstrukcija fudbalskih i drugih sportskih terena Beograd, rekonstrukcija fudbalskih i drugih sportskih terena Banat, rekonstrukcija fudbalskih i drugih sportskih terena Vojvodina, podizanje travnjaka Srbija, podizanje travnjaka Novi Sad, podizanje travnjaka Beograd, podizanje travnjaka Vojvodina, podizanje travnjaka Banat, tepih travnjak Srbija, tepih travnjak Novi Sad, tepih travnjak Beograd, tepih travnjak Vojvodina, tepih travnjak Banat, sadnice Srbija, sadnice Novi Sad, sadnice Beograd, sadnice Vojvodina, sadnice Banat, ozelenjavanje Srbija, ozelenjavanje Novi Sad, ozelenjavanje Beograd, ozelenjavanje Vojvodina, ozelenjavanje Banat, prodaja i ugradnja tepih travnjaka Srbija, prodaja i ugradnja tepih travnjaka Novi Sad, prodaja i ugradnja tepih travnjaka Beograd, prodaja i ugradnja tepih travnjaka Vojvodina, prodaja i ugradnja tepih travnjaka Banat, sadnja listopadnih i četinarskih stabala Srbija, sadnja listopadnih i četinarskih stabala Novi Sad, sadnja listopadnih i četinarskih stabala Beograd, sadnja listopadnih i četinarskih stabala Vojvodina, sadnja listopadnih i četinarskih stabala Banat.